KPMG begint samenwerking in vermogensbeheer

KPMG en fintech bedrijf VI Company gaan samenwerking in de Nederlandse pensioen- en vermogensbeheersector stimuleren.

Hiertoe lanceert VI Company met ruggensteun van KPMG een nieuw online platform voor beheerders van institutioneel vermogen. Het SaaS-platform, Square Portfolio Management, biedt organisaties die integrale beleggingsportefeuilles beheren in een beheerste omgeving het maatwerk en de flexibiliteit die in de Nederlandse context vereist zijn. De eerste module is door VI Company ontwikkeld in nauwe samenwerking met launching customer PGGM.

Roep om meer samenwerking
“Binnen de Nederlandse pensioen- en vermogensbeheersector klinkt al jaren de roep om veel meer samen op te trekken in innovatie”, zegt Jeroen Ruepert, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor KPMG’s Asset Management adviesgroep. 

Ruepert: “De hele sector heeft te maken met dezelfde of vergelijkbare uitdagingen. Vaak betreft het gebieden waarbij Nederland voorop loopt of waar sprake is van specifieke eisen vanuit toezicht. Hierdoor is gebruik maken van internationaal ontwikkelde tooling vaak niet mogelijk. In de praktijk leidt dit ertoe dat partijen los van elkaar naar oplossingen zoeken en het wiel meerdere keren opnieuw wordt uitgevonden. Veel spelers binnen de sector zijn het er over eens dat de branche en de deelnemers of verzekerden erbij gebaat zouden zijn als er meer samenwerking komt. Eigenlijk zou je kunnen betogen dat voor al de innovatie die bedrijven niet onderscheidend maakt in de markt, je als sector moet streven naar één oplossing. Zowel vanuit het perspectief van voorkomen van suboptimale oplossingen als vanuit kostenoogpunt. Kosten die uiteindelijk betaald worden door de eindbelegger. Op dit moment wordt er binnen de sector op grote schaal kennis gedeeld. Ook wordt gepraat over het bundelen van krachten voor het feitelijk ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Dit is echter niet eenvoudig van de grond te krijgen. Een derde mogelijkheid om elkaar te versterken is om innovatie zo vorm te geven dat alle partijen in de sector van het resultaat kunnen profiteren.”

Ondersteuning integrale klantenportefeuille
Het SaaS-platform Square bevat meerdere toepassingen om de multi-asset class portefeuillemanager te ondersteunen bij het beheer van de integrale klantportefeuille. Dus van pensioen- of verzekeringsportefeuilles waarin zowel traditionele beleggingen zoals aandelen of obligaties, als alternatieve beleggingen zoals vastgoed zitten, vaak aangevuld met derivaten voor afdekken van rente- en valutarisico. Square zorgt ervoor dat operationele complexiteit wordt verminderd, foutgevoeligheid afneemt en operationele risico’s zoveel mogelijk worden beperkt door kritische processen onder te brengen in één allesomvattend en veilig systeem. Een voorbeeld is allocatiemanagement, het proces dat ten grondslag ligt aan de verdeling van het vermogen over beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties of vastgoed. De eerste module van Square, ontwikkeld samen met launching customer PGGM, richt zich op dit proces. 

“Van portefeuillemanagers wordt in toenemende mate verwacht dat zij gedegen analyses kunnen genereren en snel overzicht kunnen geven van de verschillende scenario’s en risico’s binnen hun beleggingsportefeuille”, zegt Kees de Koning, die samen met Tim Oskam medeoprichter en mede-eigenaar is van VI Company. De Koning: “Op dit moment worden hiervoor vaak in-house ontwikkelde oplossingen gebruikt. Vaak is dit erg arbeidsintensief en vraagt het veel handmatig werk. Het SaaS-platform maakt dit overbodig. De nieuwe software stelt de gebruiker in staat om beleggingsportefeuilles dagelijks te monitoren, asset allocaties beter te beheren en mogelijke beleggingsscenario’s inzichtelijk te maken. Square kan in één keer de daarvoor bestemde losse in-house oplossingen vervangen.”

Innovatie die hele sector ten goede komt
“Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan de roep in de branche om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de hele sector ten goede komen”, zegt Ruepert. “Het specifieke domein dat Square afdekt, de stroomlijning van de processen op het niveau van de klantportefeuille, leent zich hier bij uitstek voor. Alle partijen in de Nederlandse markt worstelen met dezelfde vraagstukken waarvoor geen internationale tools voor handen zijn die zijn ingesteld op het maatwerk dat de Nederlandse situatie vereist. Met het nieuwe platform kan dit soort processen veel robuuster worden ingericht waardoor operationele complexiteit wordt verlaagd met behoud van flexibiliteit.”

Gerelateerde artikelen