KPMG: algoritmes steeds sterker gewantrouwd

Hoe meer mensen weten over algoritmes, hoe sterker hun wantrouwen.

Steeds meer mensen gebruiken ChatGPT om antwoorden op vragen te krijgen, maar minder dan een op de vijf mensen vertrouwt de antwoorden. Hoe meer mensen weten over de algoritmes, hoe meer ze zich bewust zijn van de risico's. Dat concludeert accountants- en adviesorganisatie KPMG.

KPMG heeft onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders tegenover zulke technologieën. Het onderzoek is tussen juli en september uitgevoerd onder iets meer dan duizend Nederlanders. Ongeveer 70 procent is bekend met algoritmes. Zo'n vier jaar geleden was minder dan de helft hiervan op de hoogte. Het vertrouwen is met 22 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar, becijfert KPMG.

Het wantrouwen tegenover het gebruik van algoritmes door de overheid groeit. Zo geeft 50% van de ondervraagden aan dat ze denken dat overheidsinstellingen niet eerlijk en transparant zijn over het gebruik van algoritmes. Dit ligt nog hoger bij financiële instellingen zoals banken en verzekeraars: 53% van de Nederlanders denkt dat banken en verzekeraars niet eerlijk en transparant zijn over het gebruik van algoritmes. Daarnaast geven respectievelijk 42% en 41% van de ondervraagden aan dat ze negatief staan tegenover het gebruik van algoritmes door overheidsinstellingen en financiële instellingen.

Een ruime meerderheid (72%) is van mening dat bedrijven en instellingen verplicht zouden moeten worden om informatie over hun algoritmes te publiceren in een algoritmeregister om het vertrouwen in het gebruik van algoritmes te verbeteren. Slechts 9% van de bevolking is bekend met het algoritmeregister waarin de algoritmes van verschillende overheidsinstanties worden gedocumenteerd. 

 

Gerelateerde artikelen