‘Klimaat en beloningen speerpunten bij ava’s’

Beursgenoteerde bedrijven zullen extra in de gaten worden gehouden over stappen die zij zetten om de impact van klimaatverandering te beperken.

Ook worden de beloningen van bestuurders extra onder de loep genomen. Dat staat in de speerpuntenbrief die belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen volgend jaar moeten vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen een nieuw beloningsbeleid aan hun aandeelhouders voorleggen, meent Eumedion. De belangenvereniging raadt ondernemingen aan om aandeelhouders en andere betrokken partijen zo vroeg mogelijk te betrekken in te nemen stappen.

Eumedion verwacht verder dat de bedrijven in het jaarverslag over boekjaar 2019 duidelijk rapporteren over de impact van klimaatverandering op het verdienmodel en de strategie. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs verwachten de Eumedion-leden ook dat de ondernemingen specifieke doelen formuleren over het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

Gerelateerde artikelen