Klijnsma: Korting door afkoop klein pensioen herstellen

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien. Mensen die eerder al in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Zij heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De staatssecretaris liet afgelopen december onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk van de afkoop klein pensioen door de SVB. Dit mede op basis van een aantal casussen die is aangereikt door de ombudsman van omroep Max. Uit dit onderzoek bleek dat er bij de SVB-kantoren een verschil in de uitvoering was. Die verschillen zijn wettelijk toegestaan, maar het heeft wel tot gevolg dat mensen hierdoor verschillend zijn bejegend. Daarnaast is het mogelijk dat bij sommige mensen verwarring is ontstaan of zij wel of niet in bezwaar moesten gaan. De mensen die dit niet hebben gedaan, kwamen niet in aanmerking voor het terugdraaien van de korting. Dat vindt Klijnsma onrechtvaardig. Daarom is besloten om ook deze mensen tegemoet te komen. Het gaat om maximaal 6.000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en circa 450 Anw-gerechtigden. Deze herstelactie zal maximaal € 3 miljoen kosten. Daarbij zijn aan de uitvoering door de SVB kosten verbonden. Deze kosten worden geraamd op maximaal € 180.000.
 
Klijnsma: ‘Als er verwarring ontstaat onder mensen over de inhoud van de overheidsvoorlichting dan moet dat meteen worden rechtgezet. Er kan niet worden uitgesloten dat mensen onterecht gekort zijn, omdat zij het gevoel hebben gehad dat bezwaar maken of in beroep gaan tegen de korting geen zin had. Daarnaast zijn er ongewenste uitvoeringsverschillen geconstateerd tussen verschillende SVB-vestigingen.’
 
Tot 1 december 2014 bracht de SVB op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Die vermindering vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging om een eenmalige korting van maximaal € 741 bruto aan AOW partnertoeslag en € 1.138 aan Anw.
 
Vanaf 1 december 2014 wordt een afkoopsom van een klein pensioen niet meer beschouwd als inkomen voor volksverzekeringen en sociale voorzieningen die onder het Inkomensbesluit vallen. Dat wil zeggen dat er sindsdien niet meer gekort wordt.

Gerelateerde artikelen