Kleine mkb’er neemt cybercriminaliteit niet serieus

Ondernemers laten veiligheid van IT sloffen en hebben geen noodplan.

De meeste kleine mkb-bedrijven (55%) en zzp’ers (63%) geloven dat hun onderneming geen interessant doelwit is voor cybercriminelen. Ook zien zij cybercriminaliteit niet als een risico met de hoogste financiële impact. 

Dit blijkt uit een onderzoek onder ongeveer 750 zzp’ers en mkb-bedrijven van Allianz. Het onderzoek laat ook zien dat bijna de helft van de zzp’ers geen enkele actie onderneemt nadat zij te maken hebben gehad met cybercriminaliteit. 

De zorgeloosheid raakt niet alleen kleine ondernemers, maar ook grotere partijen waarmee zij zakendoen. Vooral bij de digitale uitwisseling van informatie vormt een aangevallen ondernemer een risico voor andere partijen.

 Slechts een tiende van de zzp’ers en acht procent van de kleinere mkb-bedrijven ziet zichzelf als interessant mikpunt voor cyberaanvallen.

Daarentegen ziet bijna 30 procent van de grotere mkb-bedrijven (50 of meer medewerkers) zichzelf wél als doelwit van cybercriminelen. Vergeleken met eenzelfde soort onderzoek van twee jaar geleden is het bewustzijn rondom cybercriminaliteit overigens wel iets toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat kleine ondernemers minder hinder hebben van cyberaanvallen dan grotere bedrijven. Zes procent van de zzp’ers kreeg er vorig jaar mee te maken, bij kleine mkb-bedrijven was dat negen procent. Bij het grote mkb kreeg ruim de helft van de ondernemers (57%) een aanval te verwerken. 

Ruim een kwart van de kleine mkb’ers test periodiek de veiligheid van de website en de IT-omgeving. Van de grotere ondernemers doet 42 procent dat. Een noodplan in geval van een aanval is afwezig bij 20 tot 27 procent van de mkb’erss. 

Allianz benadrukt dat Iedereen maakt kans om slachtoffer te worden van populaire cyberoplichtingspraktijken als ransomware, phishing, hacking en identiteitsfraude. 

 

 

Gerelateerde artikelen