Kleine kantoren werken samen en noemen advisering als groeikans

Een onderzoek van IFAC wijst uit, dat kleinere kantoren vooral kansen zien in uitbreiding van de adviesdiensten.
IFAC ondervroeg ruim 5000 kleine kantoren over de gehele wereld naar hun visie op de toekomst. Financieel-bedrijfsmatige én belastingadvisering noemden de deelnemers als belangrijkste inkomstenbronnen met groeipotentie; negen van de tien ondervraagden was hierin al op enige wijze actief, naast de compliance-werkzaamheden. 
 
Zorgen leven er rond de almaar ingewikkelder wordende wet- en regelgeving en de toenemende concurrentie. Daarnaast zagen veel kantoren in het afgelopen jaar klanten financieel in de problemen raken. 
Zij zien business intelligence systemen en CRM-technologie als belangrijkste technologische ontwikkelingen. 
Ruim een kwart van de kantoren heeft zich aangesloten bij een netwerk, alliantie of associatie van en met andere kleinere kantoren; nog eens een kwart overweegt een dergelijke samenwerking.
 
Gerelateerde artikelen