Klagen over accountant is goedkoop

Met enige regelmaat ben ik aan te treffen in het gerechtsgebouw in Zwolle. Ik sta dan meestal accountants bij die zich moeten verantwoorden bij de Accountantskamer. Daarnaast sta ik accountants bij de gewone rechter bij. De meeste klagers zitten er meestal niet voor het grotere algemene belang, maar voor hun eigen belang. Niets menselijks is hen vreemd en de gewone rechter kent wel schadevergoedingen toe en de tuchtrechter niet. Het is maar dat u het weet. U kunt hooguit tegen een boete aanlopen, maar dat is een zeldzaamheid. Een klacht indienen over een accountant is trouwens goedkoop en helemaal niet ingewikkeld.

                                                                                                  Door: Natasja de Louwere

Vaak worden tuchtzaken gevolgd door een vordering ingesteld bij de gewone rechter. De tuchtzaak is vooral bedoeld om druk op u uit te oefenen. Misschien wilt u de die factuur wel inslikken of zelfs een luttel bedrag betalen om ervan af te zijn.

Alhoewel er over het tuchtrecht voor accountants veel geschreven wordt, valt het met het aantal klachten eigenlijk wel mee. Recent werd op deze website nog gemeld dat het aantal klachten tegen advocaten was afgenomen van 1584 naar 1291. Bij de accountants waren dat er in 2014 niet meer dan een kleine 200, inclusief 22 klachten over PE-punten.  Dat is een aanzienlijk verschil.

Met een steeds mondiger samenleving is – zonder wetenschappelijke onderbouwing – mijn verwachting dat het aantal klachten zal toenemen.
 
Klagen is relatief goedkoop en ook niet zo ingewikkeld. Je schrijft een brief naar de Accountantskamer en betaalt € 75,00 griffiegeld. Je hebt hiervoor geen advocaat nodig, dus dat is het eerste verdiend. Als het al te vaag is wat de klager heeft opgeschreven, dan doet de Accountantskamer nog eens navraag bij de klager en vraagt zonodig wat stukken op. Vervolgens mag je als accountant reageren. Dat doe je natuurlijk met verve. Daarmee help je eigenlijk de klager. De accountant verheldert alsnog waarover de klager onduidelijk was of onbesproken heeft gelaten. De Accountantskamer vraagt vervolgens goed door ter zitting en komt met een oordeel. Met een beetje geluk wordt daarin goed uitgelegd wat de accountant verkeerd heeft gedaan en kun je met dit oordeel de civiele rechter vragen om een schadevergoeding toe te kennen. Met een klachtbrief een deskundigenbericht, waar je bij de rechtbank zo € 10.000 voor betaalt. Dat lijkt een koopje.

De praktijk is echter anders. Veel klagers worden gelukkig afgewimpeld door de Accountantskamer. Over hoe dat dan gaat, vertel ik een volgende keer.

[Natasja de Louwere is werkzaam bij VDB Advocaten Notarissen. Zij adviseert en begeleidt (landelijk) vrije beroepsuitoefenaren (zoals accountants en notarissen), op het terrein van het tuchtrecht en de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast is zij werkzaam bij Witlox Van den Boomen Accountants als compliance officer en houdt zij toezicht op de naleving van de beroepsreglementering.]