Klacht van Bridge Bond tegen accountant ongegrond

De klacht van de Nederlandse Bridge Bond tegen een registeraccountant is ongegrond verklaard. De RA, die er nieuw was aangetreden, vroeg extra informatie over balansposten van voorgaande jaren, en bracht meerwerk in rekening.

De RA had bij aanvang van zijn werkzaamheden niet kunnen bevroeden dat extra informatie nodig was over de jaarrekening van 2013, voor de jaarrekening van 2014 die hij moest opmaken, zo concludeert de Accountantskamer.

De tuchtrechter oordeelt dat de Bridgebond ‘bij voortduring heeft geweigerd betrokkene toestemming te geven voor het verrichten van meer werk, teneinde meer controle-informatie te krijgen.’ Het ging bij de extra controle onder meer om de afwaardering van een nieuw gebouw van de Bridge Bond in Utrecht.

De declaratie voor het meerwerk is de RA niet tuchtrechtelijk te verwijten.

• Zaaknr. 15/1493

Lees ook:

• Bridge Bond klaagt over declaratie accountant

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen