Klacht tegen accountant om brief in echtscheidingsprocedure

Een accountant die een opdracht uitvoert voor een cliënt, wetende dat het resultaat in een echtscheidingsprocedure bij de rechter wordt ingebracht. Precies voor dit soort gevallen heeft de NBA een handreiking geschreven. Omdat de Accountantskamer zich al in meerdere zaken heeft uitgelaten over de eisen van vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en objectiviteit bij rapportages in geschillen. Maar de AA die vrijdag voor de tuchtrechter stond, heeft die handreiking niet gelezen, moest hij toegeven.

Tijdsdruk

De AA is aangeklaagd door een vrouw die met haar aanstaande ex strijdt over de financiële afwikkeling. Haar man heeft een tandartspraktijk, waar ook de vrouw in werkte tot het huwelijk begon te knarsen. De man vroeg zijn accountant, die ook jarenlang de vrouw bijstond, te onderzoeken of er over 2014 dividend uit te keren viel. Dat zou namelijk uit kunnen maken voor de alimentatie die de vrouw zou ontvangen. ‘Ik stond onder hoge tijdsdruk’, legde de beklaagde uit. Hij moest binnen een dag rapporteren, voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Hij stuurde eerst gauw een brief naar de vrouw, om te zeggen dat ze een andere accountant moest zoeken.

Geen dividend

Daarna toog de AA aan de slag voor de man, en kwam tot de conclusie dat er geen dividend kon worden uitgekeerd. Maar wat hij er in de brief voor de rechter niet bij vertelde, is dat hij zich uitsluitend baseerde op de informatie van zijn klant. En daar mankeert nogal wat aan, volgens de klaagster. De AA heeft zich er niet van vergewist wat de omzet over 2014 zou zijn – de cijfers voor de jaarrekening waren nog niet binnen. Maar die omzet zou wel eens flink kunnen kelderen ten opzichte van voorgaande jaren. Door dalende tandartstarieven, doordat de vrouw geen omzet meer genereerde en op korte termijn zou het hele instrumentarium moeten worden vervangen, om een paar voorbeelden te noemen. Terwijl de vaste kosten zouden blijven doorlopen.

Pensioenkwestie

Het gevolg voor de klaagster in de voorlopige voorziening: ze krijgt geen partneralimentatie en slechts een ‘heel kleine’ kinderalimentatie. De vrouw wees er onder meer op dat ze slechts een dag in de week in de praktijk werkte, zodat de omvang van de omzetderving niet al te groot zou zijn. Bovendien waren er assistentes op tijdelijke contracten binnen, welke contracten stopgezet hadden kunnen worden als de kosten te hoog waren. Er was ook nog een pensioenkwestie. De BV van de praktijk zou in 2014 een eenmalig verlies moeten nemen omdat de pensioenvoorziening op commerciële basis gewaardeerd moest gaan worden. Volgens klaagster had dit in 2013 verwerkt moeten worden. Overigens stelt ze ook dat de opbouw van het pensioen in het bedrijf zonder haar instemming is stopgezet.

‘Oprechte zorgen’

De accountant bracht in dat hij zich oprecht zorgen maakte over de continuïteit van de onderneming. In verband met het opgebouwde pensioen van klaagster in de praktijk was dat ook in haar belang, betoogde hij. Achteraf gezien was hij het wel met de kritische ondervragers van de Accountantskamer eens dat hij de brief voor de rechter anders had moeten formuleren, om duidelijk te maken op welke informatie hij zich baseerde. ‘Maar de conclusie zou niet anders zijn geweest.’ De brief van de AA wordt weer ingebracht in de bodemprocedure.  ‘Ik denk dat ik contact opneem’, zei de AA.

Zaaknummer 15/1726

[Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen