Klacht tegen accountant KPMG ongegrond

Enkele maanden nadat een accountant van KPMG zijn handtekening onder een goedkeurende verklaring zette, ging de onderneming Tellus BV failliet. De klacht dat de accountant onvoldoende onderzoek deed, heeft volgens de tuchtrechter een suggestief en speculatief karakter. De klacht is ongegrond verklaard.
Dat blijkt uit het vonnis van de Accountantskamer. Volgens de klager maakte de accountant ernstige fouten. Zo stond er een debiteurenpost van 6,3 miljoen in de boeken. Uit extern onderzoek bleek dat dit een waarde vertegenwoordigde van niet meer dan 2,1 miljoen euro. De accountant moet van de inhoud van dat rapport op de hoogte zijn geweest, stelde de klager. Uiteindelijk kon van die 6,3 miljoen maar 26.000 euro worden geïncasseerd. De accountant constateerde de valse debiteuren niet. Tellus was houdster van vele webpagina’s. Als iemand op zoekpagina Google bijvoorbeeld een verhuisbedrijf zocht, kwam deze terecht op een van de pagina’s van Tellus. Tellus betaalde Google voor die doorverwijzingen, maar volgens de Californische multinational betaalde het Nederlandse bedrijf telkens te laat. Volgens klagers was het dan ook Google die de stekker uit het bedrijf haalde.
De onderneming ging enkele maanden na ondertekening van de jaarrekening failliet. Maar de jaarrekening zag op het jaar ervoor, stelt de Accountantskamer. Ze stelde ook vast dat de klacht in grote mate ,,een suggestief en speculatief karakter heeft”. Er wordt vrijwel volstaan met het wijzen naar de korte tijdspanne tussen de datum van afgifte van de controleverklaring, op 29 juli verleden jaar, en het blijken van financiële problemen bij de dochtermaatschappij. Het feit dat de accountant inzage in zijn onderzoek weigerde op grond van zijn geheimhoudingsplicht, was aanleiding voor de klacht. De Accountantskamer oordeelde dat de accountant geen inzage hoefde te geven in vertrouwelijke stukken.
De advocaat van de beklaagde accountant wilde dat de klacht niet-ontvankelijk verklaard zou worden. De klager wil via deze tuchtprocedure meer te weten komen over het faillissement van Tellus, zei ze, en daar is de tuchtprocedure niet voor bedoeld. Volgens de Accountantskamer is het instellen van ook een civielrechtelijke procedure bij de beoordeling van de tuchtrechtelijke klacht.
Michiel  Satink / JPZ
 
(Zaaknummer: 14/1223)
Gerelateerde artikelen