Klacht over gehalveerde pensioenen ongegrond verklaard

De kwestie draaide om de pensioenen van de voormalige employees.

Zaaknrs. 18/1391 t/m 18/1396

Over deze zaak schreven we: Pensioen gehalveerd: Klacht tegen vennoten wegens slechte voorlichting

De klacht van drie voormalige werknemers over hun tegenvallende pensioenen tegen de vennoten van het accountantskantoor waarbij zij hebben gewerkt, is afgewezen. Volgens de Accountantskamer hebben de beklaagden niet gehandeld in strijd met de gedrags- en beroepsregels.

De kwestie draaide om de pensioenen van de voormalige employees. Daarover liggen de klagers en de vennoten al ruim tien jaar met elkaar in de clinch.

De werknemers stapten in 1999 vrijwillig over van een pensioen op basis van de gematigde eindloonregeling op een pensioen op basis van  beschikbare premieregeling. In 2008 ontdekten ze tot hun grote schrik dat dit grote gevolgen had. Hun pensioen(opbouw) viel uiteindelijk liefst 50 procent lager uit dan met de oude regeling. Ze stelden de destijds zittende vennoten daarvoor verantwoordelijk. Omdat overleg niet tot het gewenste resultaat leidde, starten ze een gerechtelijke procedure. Die belandde uiteindelijk bij de Hoge Raad. De hoogste rechter deed augustus 2018 uitspraak.  

Volgens dit vonnis zijn de voormalige werknemers destijds onvoldoende geïnformeerd over de risico’s van hun overstap en moeten de vennoten hen compenseren. De hoogte daarvan moest nog worden bepaald in een aparte schadestaatprocedure.

De oud-employees vinden dat de vennoten direct gehoor hadden moeten geven aan het vonnis van de Hoge Raad door hen een voorschot te verstrekken op de schadevergoeding.  De maten hebben dit volgens de klagers verzaakt.

Volgens het tuchtcollege is het besluit van de vennoten om de klagers geen voorschot op de schadevergoeding toe te kennen niet in strijd met de fundamentele beginselen uit de VGBA.

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen