Klacht aandeelhouder: controle door RA op Xeikon onvoldoende

Frans Faas van Recalcico Beheer heeft de registeraccountant aangeklaagd die de jaarrekeningen van Xeikon controleerde en van een goedkeurende verklaring heeft voorzien. De (openbaar) RA zou zich voor het karretje van deze onderneming hebben laten spannen door onvoldoende te controleren of gemaakte keuzes aanvaardbaar zijn, luidt een van de klachten.
Het ging bij de Accountantskamer in Zwolle met name om de jaarrekening over 2012. Het aandelenbelang van Xeikon in Accentis, een onderneming in zakelijk vastgoed, zou ten opzichte van het jaar daarvoor in waarde gehalveerd zijn. Volgens Faas , via zijn vennootschap aandeelhouder in Xeikon, is dat “volstrekt onaannemelijk.” 
De betrokken accountant  legde uit dat de nieuwe waardering na een pittige discussie met de AFM tot stand is gekomen.  Werd in 2011 voor de waardering gekeken naar de contante waarde van de huurstromen, op 31 december 2012 werd de beurswaarde van de aandelen Accentis gepakt, omdat die het meest reëel zou zijn. Dat zou zijn gebeurd op aanwijzing van de AFM.
Zo zijn er meer kritiekpunten, met als kern dat de accountant de klager tijdens de aandeelhoudersvergadering verkeerd heeft geïnformeerd over verschillende posten. Faas heeft ook een procedure bij de Ondernemingskamer tegen Xeikon aangespannen “wegens wanbeleid” bij de leiding van het bedrijf. De beursnotering van dit bedrijf is in maart beëindigd. De accountant in de tuchtzaak ontkent ten stelligste dat hij partijdig is geweest, hij heeft juist pittige vragen gesteld over de opstelling van de jaarrekening,voerde zijn raadsvrouw onder meer aan.
 
Zaaknummer: 14/19
Petra van Walraven / JPZ
Gerelateerde artikelen