Kamervragen VVD over vaker namen noemen door AFM

Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) heeft schriftelijk vragen gesteld aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën naar aanleiding van het bericht ‘AFM wil vaker namen kunnen noemen’ dat vorige week in Het Financieele Dagblad verscheen. De krant schreef dat de AFM vaker ranglijsten wil maken van hoe banken, verzekeraars en accountants scoren in onderzoeken van de financiële toezichthouder.

De Vries wil onder andere van Dijsselbloem weten of die voorstander is van het verstrekken van kantoorspecifieke informatie over accountants en het noemen van de namen van de verzekeraars als het gaat om voortgang met betrekking tot beleggingsverzekeringen, en of hij voorstander is van het waar mogelijk verantwoord noemen van namen, als prikkel en stimulans voor kwaliteitsverbetering en meer en betere marktwerking.

De AFM heeft aangegeven meer wettelijke bevoegdheden te willen hebben en heeft dat ook in de richting van de minister richting aangegeven. De Vries wil weten welke wettelijke bevoegdheden de AFM wil hebben, welke mogelijkheden Dijsselbloem de AFM wil geven en wanneer dit eventueel gaat geregeld worden.

Gerelateerde artikelen