Kamerbrief over fraude met toeslagen in de gastouderopvang

De maatregelen die het kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om fraude met overheidsgeld tegen te gaan ‘blijken effectief te zijn'. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën schrijven dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch benoemen ze in de brief ook een aantal gevallen waarin er wel degelijk gefraudeerd werd met kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus.

De brief van Asscher en Wiebes is een reactie op berichtgeving bij RTL Nieuws vorige week over fraude met kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus. Asscher en Wiebes schrijven dat fraude en misbruik van overheidsmiddelen ‘absoluut onaanvaardbaar’ en ‘een doorn in het oog zijn’ en krachtig bestreden dienen te worden. ‘Daarom zijn er de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om fraude met overheidsmiddelen te bestrijden. Ze blijken effectief te zijn. Dit wil echter niet zeggen dat er nooit fraude meer zal zijn. Ervaring leert dat fraudeurs immer op zoek blijven naar manieren om te frauderen. Daarom blijft het kabinet hier actief op acteren. Nieuwe maatregelen worden ingevoerd en brede fraudeprogramma’s ontwikkeld’, aldus de brief.

Extra toezicht Belastingdienst op GOB’s

In de brief geven Asscher en Wiebes ook informatie over aantallen in de kinderopvangbranche. Die bevat circa 4.000 ondernemingen, waaronder 700 gastouderbureaus (GOB’s). In 2014 zijn door de Belastingdienst in totaal 87 van de 700 GOB’s onderworpen aan extra toezicht.

Van deze 87 GOB’s zijn er door Belastingdienst/Toeslagen 75 risicogericht geselecteerd. Bij deze GOB’s bestond het vermoeden dat de administratie niet in orde was. Bij 25 van deze GOB’s kwam de Belastingdienst/Toeslagen fouten tegen. Van deze 25 GOB’s bleken 18 GOB’s onbedoeld fouten te hebben gemaakt, omdat zij onvoldoende op de hoogte waren van bijvoorbeeld wet- en regelgeving, niet goed in staat waren om deze wet- en regelgeving goed toe te passen of een inadequate administratie voerde. Deze GOB’s hadden wel de intentie het goed te doen. Bij 7 GOB’s werd geconstateerd dat de daar gemaakte fouten in de administratie voortkwamen uit de intentie geldelijk gewin te behalen. Van deze GOB’s is nog niet vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van fraude, het onderzoek daarnaar loopt nog.
 
Verder heeft het Combiteam Aanpak facilitators  (CAF) in 2014 12 van de 87 GOB’s behandeld. Bij 7 hiervan was sprake van fraude met betrekking tot toeslagen. Het berekende nadeel van deze 7 posten bedraagt ongeveer €7 miljoen en gaat over meerdere toeslagjaren. Daarnaast was er bij 2 GOB’s sprake van fiscale fraude. Bij 3 GOB’s bleek niets aan de hand te zijn.

In totaal bleek uit het onderzoek bij de 87 GOB’s dat er bij:
– 53 GOB’s niets aan de hand was;
– 18 GOB’s onjuistheden zijn geconstateerd, maar dat er geen sprake is van fraude;
– 7 GOB’s sprake is van onjuistheden met een verkeerde intentie. Of er in deze zeven gevallen ook daadwerkelijk sprake is van fraude wordt onderzocht;
– 7 GOB’s fraude met kinderopvangtoeslag hebben gepleegd;
– 2 GOB’s fiscaal gerelateerde fraude hebben gepleegd.

Een van de voornoemde fraudezaken is de casus van het GOB in de regio Den Haag. In deze casus wordt het gastouderbureau ervan verdacht voor meer dan 2 miljoen fraude gepleegd te hebben met toeslagen. De houder van het gastouderbureau wordt ervan verdacht dat het van 2011 tot en met 2013 kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd voor kinderen die geen of minder uren kinderopvang zouden hebben genoten bij gastouders.

• Kamerbrief fraude met toeslagen in de gastouderopvang

Gerelateerde artikelen