Kamerbrief over aanpassing regels waardeoverdracht

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) heeft de Kamervragen over het ontwerpbesluit in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht beantwoord. Hierin geeft ze aan dat het ontwerpbesluit regelt dat waardeoverdracht na baanwisselingen vanaf 1 januari 2015 altijd mogelijk is. Het ontwerpbesluit regelt daarnaast dat ook voor grote werkgevers de maximale bijbetalingslasten worden beperkt tot €15.000. Voor kleinere werkgevers was dit al het geval.

Dit heeft tot gevolg dat een werknemer bij wie de maximale bijbetalingslast groter is dan €15.000 geen recht op waardeoverdracht heeft.
 
Hoewel het besluit nog niet gepubliceerd is, geeft de staatssecretaris aan dat er wel al naar gehandeld mag worden.

Ook geeft de staatssecretaris aan dat na publicatie van het besluit niet langer de datum waarop de deelnemer gestart is bij zijn nieuwe werkgever centraal staat (datum aanvang deelname aan nieuwe pensioenregeling) maar de datum waarop de waardeoverdracht aangevraagd is.

Zodra het besluit terug is van de Raad van State zal de staatssecretaris de Koning verzoeken om het besluit te bekrachtigen waarna het wordt gepubliceerd.

• Kamerbrief Besluit aanpassing regels waardeoverdracht

Gerelateerde artikelen