Kamer reageert positief op voorstellen over afkoop pensioen in eigen beheer

De Tweede Kamerfracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en 50PLUS reageren positief op dit wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes (Financiën). Dit blijkt uit hun bijdragen aan het voorlopig verslag.

Aan Wiebes is ook gevraagd om uitgebreid in te gaan op de commentaren van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs.

Er zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen:
– Inleiding
– Algemeen
– Pensioen in eigen beheer, afschaffing en gefaciliteerde beëindiging
– Uitfasering
– Beëindiging PEB
– Afkoop
– Oudedagsverplichting
– De positie van de partner
– Informatieplicht
– Gesplitste polissen
– Afkoop reeds ingegane pensioenen
– Aandelen (pensioen-)bv in andere handen
– Overige wijzigingen op pensioengebied
– Uitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand
– 100%-grens en de daarvan afgeleide grenzen
– Doorwerkvereiste
– Budgettaire aspecten; uitfasering pensioen in eigen beheer
– Budgettaire aspecten; overige pensioenmaatregelen
– EU-aspecten
– Gevolgen voor bedrijfsleven en burger
– Overig

De antwoorden van Wiebes worden verwacht op dinsdag 25 oktober (week 43).

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Dit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het zogenoemde pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor directeur-grootaandeelhouders die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, voorziet het wetsvoorstel in andere oplossingen.

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen