Kabinet wil andere inzet investeringen uit Klimaatfonds

Financiele steun aan verduurzaming bedrijfsleven

Het nieuwe kabinetsakkoord wil het Klimaatfonds gebruiken voor investeringen in innovaties en technologie zoals ‘CCS’ en groene waterstof. Indien nodig kan blauwe waterstof worden ingezet als
tussenstap.

Bio-energie

Daarnaast wordt zo snel mogelijk gestopt met het subsidiëren van bio-energie
gecombineerd met CO2-opvang en opslag (BECCS) en biomassacentrales, conform het eerder
afgesproken afbouwpad.

Het Klimaatfonds in Nederland heeft tot doel grootschalige zonne-energieprojecten te ondersteunen. Momenteel is er voor €250 miljoen aan duurzame energieprojecten operationeel of in aanbouw via het Klimaatfonds Nederland.

Daarnaast wordt het Klimaatfonds gebruikt voor investeringen in innovaties en technologieën, zoals CCS (Carbon Capture and Storage) en groene waterstof. Indien nodig kan blauwe waterstof als tussenstap worden ingezet. Dit zijn belangrijke stappen om de transitie naar een duurzamere toekomst te bevorderen.

EU-richtlijnen onder nieuw kabinet

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de wijze waarop Nederland de rapportage CSRD en ketenverantwoordelijkheidsrichtlijn CSDDD gaat implementeren. Lidstaten hebben wel enige vrijheid op welke wijze de Europese richtlijnen worden geimplenteerd en worden gehandhaafd. Onder het vorige kabinet waarschuwden experts dat de invoeringsdatum van de richtlijnen mogelijk niet gehaald gaat worden –waarbij aangetekend wordt dat lidstaten bij de Europese Commissie tijdelijke uitstel kunnen vragen, mits goed onderbouwd.

RA Accountants en nieuw klimaatbeleid

Controlerende accountants hebben een rol in het onafhankelijk opstellen van rapportages op het gebied van verduurzaming, van sociale aspecten en van de opvolging van regelgeving. Mogelijk dat ook voor deze groep RA accountants nieuw kabinetsbeleid op het gebied van controle op CSRD en CSDDD gevolgen gaat hebben.

Gerelateerde artikelen