Kabinet verscherpt regels trustsector

Het kabinet gaat de regels voor de Nederlandse trustsector strenger maken en De Nederlandsche Bank (DNB) meer bevoegdheden geven voor toezicht en handhaving. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd na een wetsvoorstel van minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Trustkantoren houden zich onder meer bezig met het beheren van vennootschappen, waarvan de eigenaren enigszins op afstand staan. Een trustkantoor kan zonder het te weten dus een klant helpen om bijvoorbeeld geld wit te wassen, vandaar dat er goede regels nodig zijn om misbruik te voorkomen.

Volgens Hoekstra heeft de trustsector de afgelopen jaren het Nederlandse financiële stelsel onvoldoende verdedigd tegen misbruik en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. "DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken", aldus de minister.

In de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt meer integriteit en professionaliteit van kantoren geëist. Er moet meer en beter onderzoek worden gedaan naar cliënten voordat diensten worden verleend.

De hoogste boetes die DNB kan opleggen gaan omhoog van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete. DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken. Ook kan de toezichthouder straks bij bepaalde overtredingen bestuurders een tijdelijk beroepsverbod opleggen.

De Nederlandse trustdienstverlener Intertrust liet weten het strengere toezicht te verwelkomen. "Het voorstel van de minister naar een verbetering van de kwaliteit van de trustsector in Nederland heeft onze volledige steun", aldus topman David de Buck van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf.

(ANP/AFN)