Kaag: Verdere stijging kosten toezicht accountancy

AFM verwacht in 2023 een rekening van 18,8 miljoen te presenteren. 

De AFM verwacht in 2023 circa 18,8 miljoen euro bij accountantsorganisaties in rekening te brengen. Dat heeft minister Kaag (Financiën) laten weten in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Slootweg (CDA). https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2023/03/28/antwoorden-op-kamervragen-over-cultuurverandering-accountancysector

In 2024 en 2025 zullen de in rekening te brengen toezichtkosten verder toenemen, aldus Kaag. Het is tot slot mogelijk dat de toekomstige toezichtkosten worden beïnvloed door onder andere nieuwe wetgeving, zoals het toezicht op de assurance op duurzaamheidsverslaggeving onder de Corporate Sustainability Reporting Directive.

Het toezicht op reguliere accountantsorganisaties werd tot 2020 hoofdzakelijk uitgevoerd door de NBA en SRA. Vanaf 2020 verricht de AFM feitelijk het toezicht op reguliere accountantsorganisaties. Officieel ging het toezicht van de NBA en SRA over naar de AFM per januari 2022. Daarnaast wordt het toezicht op de OOB-accountantsorganisaties geïntensiveerd.