Jos Nijhuis RA stopt als CEO Schiphol

Jos Nijhuis RA, CEO van Royal Schiphol Group, treedt in de loop van het eerste kwartaal van 2018 terug als eindverantwoordelijke van de luchthavenonderneming. Hij heeft dit besluit vandaag bekendgemaakt aan de Raad van Commissarissen, directieleden en medewerkers van Schiphol, de minister van Financiën en de staatssecretaris van I&M.

Nu in het nieuwe regeerakkoord ruimte is gecreëerd voor verdere ontwikkeling van de luchthaven, wil Nijhuis het stokje overdragen zodat de nieuwe CEO vanaf het begin invulling kan geven aan de kabinetsplannen. Nijhuis zal zijn exacte vertrekdatum laten afhangen van de datum van indiensttreding van zijn opvolger, die hij graag wil inwerken. Nijhuis blijft gedurende de rest van het jaar nog voor de Schiphol Group beschikbaar. Inmiddels is door de Raad van Commissarissen een searchbureau ingeschakeld om een nieuwe president-directeur te rekruteren.

 

Jos Nijhuis over zijn besluit om terug te treden: “Met veel dankbaarheid voor de kans die me is gegund om 9 jaar leiding te mogen geven aan het mooiste bedrijf van Nederland, heb ik besloten om in de loop van het eerste kwartaal van 2018 terug te treden als CEO van Royal Schiphol Group. Hoewel het mijn intentie was om de volle twee jaar van mijn laatste contractverlenging, op verzoek van de RvC, volledig uit te dienen, vind ik dat het om meerdere redenen goed is om juist begin volgend jaar het stokje over te dragen. Er ligt nu een regeerakkoord van het nieuwe kabinet, dat duidelijk richting geeft aan de verdere toekomst van Schiphol. Er komt ruimte voor groei, in balans met de omgeving. Het is goed als de invulling hiervan vanaf het begin wordt opgepakt door een nieuwe CEO. Toen ik vorig jaar akkoord ging met een verlenging had Schiphol een nieuw directieteam. Dat is nu goed ingewerkt en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”

 

Nijhuis volgde in 2009 Gerlach Cerfontaine op die met pensioen ging. Nijhuis zat toen al een jaar in de directie van Schiphol. Eerder werkte hij 22 jaar voor accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij uitgroeide tot bestuursvoorzitter.