‘Invoering vlaktaks leidt niet tot vereenvoudiging belastingstelsel’

De invoering van een sociale vlaktaks leidt niet tot een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel.

Dat zegt de Rabobank in een reactie op het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. Rabobank: “Op het oog is de invoering van het tweeschijvenstelsel een welkome vereenvoudiging van het belastingstelsel, die bovendien samengaat met een verlaging van de lasten op arbeid. Het probleem is echter dat de invoering van het tweeschijvenstelsel leidt tot hogere inkomensongelijkheid, wat vervolgens wordt gerepareerd door onder meer de heffingskorting en arbeidskorting meer inkomensafhankelijk te maken. Dit betekent dat het belastingstelsel er op het oog eenvoudig uit ziet, terwijl de complexiteit onder de motorkap alleen maar is toegenomen.”

Daarnaast geldt de lastenverlichting van bijna 6 miljard euro door de invoering van het tweeschijvenstelsel echter maar tot 2021; structureel is de verlaging slechts 0,6 miljard euro. “Dit komt doordat het vorige kabinet al had besloten dat de tarieven op de inkomstenbelasting omlaag zouden gaan na 2021. Op de lange termijn levert het regeerakkoord dus nauwelijks extra lastenverlichting op arbeid op. De fiscale plannen dragen dan ook niet structureel bij aan hogere werkgelegenheidsgroei, ook omdat de algemene heffingskorting fors omhoog gaat wat het minder aantrekkelijk maakt om te werken,” aldus de bank

De verhoging van het laagste btw-tarief is volgens Rabobank economisch gezien een goede zaak, omdat een apart laag btw-tarief economisch verstorend is: “Het verstoort namelijk de inkoopbeslissing en leidt tot arbitraire classificaties van goederen en diensten in het hoge of lage tarief. Wat ons betreft had het kabinet daarom nog wel wat verder mogen gaan door geleidelijk een uniform tarief in te voeren en de resulterende opbrengsten terug te geven in de vorm van lagere lasten op arbeid.”

Ook de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek is volgens Rabobank economisch wenselijk. Door onder meer het verlagen van het eigenwoningforfait wordt de fiscale bevoordeling van de eigen woning echter nauwelijks lager. “De afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is een welkome stap om fiscale bevoordeling van de eigen woning te verminderen maar het zou nog beter zijn om de eigen woning naar box 3 te halen,” zo stelt de bank.

De bank noemt het “jammer” dat de vermogensrendementsheffing de komende jaren blijft bestaan, omdat het economisch logischer is om de daadwerkelijke inkomsten op kapitaal te belasten. “Wij pleiten er daarom voor de vermogensrendementsheffing te vervangen door een duaal stelsel waarin alle vormen van kapitaalinkomen tegen een gelijk tarief worden belast. Gelukkig geeft het regeerakkoord wel aan in de komende kabinetsperiode de mogelijkheden te verkennen om de daadwerkelijke inkomsten op kapitaal te belasten.”

Gerelateerde artikelen