Invoering CSRD: miljardenclaims gevreesd

Rapportages zouden munitie vormen voor klimaatclaims.

Experts waarschuwen in het FD dat er een golf aan klimaatclaims dreigt voor het bedrijfsleven door de invoering van de nieuwe Europese meldingsrichtlijn CSRD. 

Beursgenoteerde bedrijven moeten per 2024 gaan rapporteren over hun impact op het klimaat en de leefomgeving. Dat zou maatschappelijke organisaties munitie geven voor klimaatzaken.

De nieuwe rapportageverplichting, voluit de Corporate Sustainability Reporting Directive, gaat gelden voor bijna 50.000 Europese bedrijven en is onderdeel van de EU-klimaatplannen. Vanaf volgend jaar moeten beursgenoteerde bedrijven gedetailleerd publiceren over hun prestaties op gebied van duurzaamheid, sociale omstandigheden en bestuur (ofwel ESG, wat staat voor environment, social and governance). De rest van de grote en middelgrote bedrijven volgt stapsgewijs vanaf 2025.

 [avg-advertorial slug=”de-belangrijkste-uitdagingen-op-het-gebied-van-risk-en-people”]