Investeringen nemen verder toe

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9 procent groter dan in september 2015, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is wat kleiner dan een maand eerder. De groei is in september vooral toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen en vliegtuigen. Verder is meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines. De investeringen in personenauto’s krompen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2016 heeft evenveel werkdagen als september 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november gunstiger dan in september en oktober.

De omstandigheden voor investeringen zijn in november gunstiger dan in september volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van november het consumentenvertrouwen hoger was dan in de radar van september. Ook de bezettingsgraad in de industrie en het oordeel over de orderportefeuille van de industriële ondernemers waren beter.

De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

Gerelateerde artikelen