Inval Fiod in trustkantoor Nijmegen

De fiscale opsporingsdienst Fiod is het trustkantoor Stichting Long Term Trustees Nijmegen binnengevallen wegens mogelijke belastingontduiking. De administratie van het kantoor is in beslag genomen.
De doorzoekingen van de Fiod vonden plaats in het kader van het zogenoemde ‘Trust and Company Service Providers project’ (TCSP) van de belastingdienst en het OM. Stichting Long Term Trustees Nijmegen, het trustkantoor waar de inval plaatsvond, wordt verdacht van het onvolledig informeren van de Belastingdienst tijdens een regulier boekenonderzoek. Het OM rekent dit de twee directeuren van het trustkantoor aan. Beide directeuren geven tevens leiding aan het juridisch adviesbureau Kleijsen, Cortenbach & Kuipers.
Inkomstenbelasting
Eén van de directeuren wordt er daarnaast van verdacht onvolledige informatie te hebben verstrekt over zijn aanslag inkomstenbelasting. Het feit dat het juridisch adviesbureau van de twee directeuren zich op haar website positioneert als een specialist in het beslechten van disputen met de Belastingdienst, maakt het voorval des te pijnlijker. De verdachte directeuren waren beiden onbereikbaar voor commentaar. 
TCSP-project
Naar aanleiding van het TCSP-project is er in april 2014 ook al een onderzoek gestart naar een trustkantoor in de omgeving van Eindhoven. Ook dit kantoor heeft, ondanks herhaaldelijke adviezen, geweigerd delen van de administratie te overhandigen, met het gevolg dat de Fiod onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Gerelateerde artikelen