Internetconsultatie variabele pensioenuitkering geopend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de internetconsultatie opengesteld over het voorstel van wet ‘tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de invoering van een variabele uitkering’.

De consultatie betreft twee varianten van de premieovereenkomst. Staatssecretaris Klijnsma bracht deze varianten naar voren in haar hoofdlijnennota van 19 december 2014. De uitwerking van de varianten vond de afgelopen maanden plaats in een werkgroep onder regie van SZW.

Het gaat daarbij om:
1. een variant, waarbij deelnemers in de uitkeringsfase deels kunnen doorbeleggen op basis van een individuele beleggingsstrategie.
2. een variant, waarbij deelnemers in de uitkeringsfase deels kunnen doorbeleggen door vanaf de pensioeningangsdatum toe te treden tot een collectief, waarin gepensioneerden beleggingsrisico en langlevenrisico met elkaar delen. Tevens wordt de mogelijkheid uitgewerkt om de toetreding tot het collectief geleidelijk te laten plaatsvinden gedurende een periode van maximaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd.

De consultatie sluit op 16 augustus.
 
• Kamerbrief internetconsultatie wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen
 Internetconsultatie variabele pensioenuitkering

Gerelateerde artikelen