Internationale accountantautoriteit ISSB kiest voorzitter voor tweede termijn

Emmanuel Faber, de eerste voorzitter van de International Sustainability Standards Board (ISSB), is herkozen voor een tweede termijn die loopt van 1 januari 2025 tot 31 december 2027. Dat meldt de website voor IFRS. De verlenging komt volgens experts op een cruciaal moment voor de ISSB, nu deze zich opmaakt voor de invoering van accountancyregels waarin de nadruk ligt op het versterken van duurzaamheidsinformatie en het bevorderen van wereldwijde afstemming in rapportagestandaarden.

Onder leiding van Faber heeft de ISSB een wereldwijde basis voor duurzaamheidsverslaggeving ingevoerd. Recent zijn twee nieuwe standaarden voor duurzaamheidsrapportage, IFRS S-1 en S-2, die betrekking hebben op algemene vereisten voor duurzaamheidsinformatie en klimaatgerelateerde informatie, zijn ontwikkeld en uitgegeven door de raad. Deze standaarden zijn formeel goedgekeurd door de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), aldus de IFRS.


International Sustainability Standards Board (ISSB), opgericht in 2021-2022 onder de IFRS Foundation, heeft als doel sustainability-gerelateerde financiële rapportagestandaarden te ontwikkelen. Deze normen voorzien in beslissingsrelevante, wereldwijd vergelijkbare duurzaamheidsinformatie voor investeerders. Het ISSB streeft naar kosteneffectieve, marktgeïnformeerde normen die kapitaal aantrekken en internationale vergelijkbaarheid bevorderen. Bedrijven kunnen dubbele rapportage vermijden door de ISSB-standaarden toe te passen.


Onlangs leverde Faber kritiek op de duurzaamheidsaanpak van de EU. In een recent artikel voor de Franse krant Le Monde zette hij vraagtekens bij de exclusieve nadruk op dubbele materialiteit door sommige marktwaarnemers. Dubbele materialiteit, een Europees concept, breidt de reikwijdte van materialiteitsbeoordelingen uit tot de impact van een bedrijf op het milieu en de maatschappij, naast de impact van duurzaamheidsfactoren op het bedrijf zelf.


Dubbele materialiteit is een concept dat criteria aanreikt aan de hand waarvan bepaald kan worden of een duurzaamheidsonderwerp of bepaalde informatie ten aanzien van duurzaamheidsthema’s moet worden opgenomen in het duurzaamheidsverslag van een bepaalde onderneming. Het omvat twee perspectieven:

– Impact materialiteit: Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke of potentiële impact van een duurzaamheidsthema op mensen of het milieu. Dit kan zowel op korte, middellange als lange termijn zijn. Het gaat om effecten die direct door de onderneming zijn veroorzaakt of waartoe zij heeft bijgedragen, evenals effecten die verband houden met de waardeketen van de onderneming.

– Financiële materialiteit: Dit verwijst naar de financiële gevolgen van duurzaamheidsrisico's en -kansen voor de betrokken onderneming. Het gaat om effecten die de toekomstige kasstromen en bedrijfswaarde op korte, middellange of lange termijn beïnvloeden, maar die nog niet zijn opgenomen in de financiële verslaglegging.

Organisaties moeten zelf bepalen welke onderwerpen materieel zijn en deze keuzes onderbouwen. Een grondige beoordeling van relevante onderwerpen is essentieel voor CSRD-compliance en bepaalt welke verslaggevingsstandaarden en datapunten in het duurzaamheidsverslag moeten worden opgenomen. 


Het perspectief van ISSB wijkt af van de European Sustainability Reporting Standards (Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging) die zijn ontwikkeld door het EU-standaardisatieorgaan European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), dat prioriteit geeft aan dubbele materialiteit. In plaats daarvan richt de ISSB zich op "ondernemingswaarde" of enkelvoudige materialiteit.

Gerelateerde artikelen