Intellectuele eigendomsrechten Nederlandse bedrijven goed voor 2,3 miljoen banen

Nederlandse bedrijven maken meer dan gemiddeld gebruik van intellectuele eigendomsrechten en genereren daarmee bijna een derde van alle banen en 40 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in Nederland. Dat blijkt uit een recente studie van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Industrieën die intensief (bovengemiddeld) gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IER) zoals octrooien, merken, industriële ontwerpen en auteursrechten genereren jaarlijks 39,3 procent van het Nederlandse BBP (271 miljard euro) en zijn goed voor 2,3 miljoen banen (29 procent van het Nederlandse totaal). Op EU-niveau is dat respectievelijk 6,6 biljoen euro en 63 miljoen banen. Deze bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in een gezamenlijk rapport van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), waarin een analyse wordt gemaakt van het belang van IER voor de EU-economie tussen 2014 en 2016.

Vergeleken met de periode 2011-2013 steeg het aantal banen in IER-intensieve industrieën in de EU met 1,3 miljoen, terwijl de totale werkgelegenheid in de EU licht daalde. De toegevoegde waarde per werknemer in deze industrieën is hoger dan in de rest van de economie. Dienovereenkomstig betalen IER-intensieve industrieën significant hogere lonen: gemiddeld 47 procent meer dan in andere sectoren, oplopend tot 72 procent meer waar het banen in octrooi-intensieve industrieën betreft.

Het vandaag gepubliceerde rapport is het derde in een reeks van economische studies die de bijdrage meet van IER-intensieve industrieën aan de economische groei en werkgelegenheid in de EU en Nederland. Het betreft een breed scala van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, octrooien, ontwerpen, auteursrechten, geografische aanduidingen en kwekersrechten en verschillende economische indicatoren in het bijzonder bruto binnenlands product (BBP), werkgelegenheid, buitenlandse handel en arbeidslonen.

Gemiddeld gebruik IER

Het gemiddelde gebruik van industriële eigendomsrechten binnen de EU bedraagt 1 Europees octrooi per 1.000 werknemers, 4.7 Europese merken per 1.000 werknemers, 1,7 industriële ontwerpen per 1.000 werknemers en 0,2 kwekersrechten per 1.000 werknemers. In Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven zijn goed voor 25 procent van alle IER-gerelateerde banen. De helft van deze bedrijven komt uit een andere EU-lidstaat, de andere helft is van buiten de EU afkomstig. 

De industriële sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten en het sterkst presteren wat betreft de werkgelegenheid in Nederland zijn:

1.     Zakelijke en andere management consultancies
2.     Machinebouw en gerelateerde technische advisering
3.     Computerprogrammering
4.     Computer consultancy
5.     Sport, amusement en recreatie   

Nederland en kwekersrechten

De bijdrage van kwekersrechten aan het Nederlandse BBP en de Nederlandse werkgelegenheid (1,5 procent van alle banen) is, hoewel klein, bijna het dubbele van het EU-gemiddelde en het hoogste percentage van alle EU-lidstaten. Het illustreert het bovengemiddelde belang van land- en tuinbouw voor de Nederlandse economie.

Nederland en octrooirechten

Octrooi-intensieve industrieën nemen in Nederland 670.000 banen voor hun rekening. In 2018 werden er vanuit Nederland 7.140 octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingediend. Nederland staat daarmee op de 8ste plaats, na de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, Volksrepubliek China, Zwitserland en Zuid-Korea. De belangrijkste aanvragers uit Nederland waren Philips, Philips Lighting, Airbus en NXP Semiconductors. De meeste aanvragen betroffen medische technologie, elektrische machines en energie, computers, meting en optica.

Nederland en merken

Merk-intensieve industrieën nemen in Nederland 1,8 miljoen banen voor hun rekening. In 2018 stond Nederland op het gebied van merkaanvragen ook op de 8e plaats, ditmaal bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) na Duitsland, de VS, Volksrepubliek China, Italië, het VK, Spanje en Frankrijk.