Integriteit ondergeschoven kindje aan de bestuurstafel

Ondanks lippendienst blijkt integriteit een moeilijk hanteerbaar begrip binnen bedrijven. Dat meldt de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren.

In de nieuwste aflevering van Governance TV wordt geconstateerd dat de vele regeltjes niet écht helpen. 'Liever minder regels en meer focus op gedrag' is dan ook de conclusie, die gedeeld wordt door Hermine van Hemsbergen, directeur van het platform Ethiek en Integriteit, en Henk Koopmans, ervaren toezichthouder, beiden gast in deze aflevering van Governance TV.

Soft skills kunnen soms keihard zijn, vooral als het gaat om integriteit en ethiek. De reputatieschade overtreft in alle gevallen de aansprakelijkheid, die ook vaak aan de orde is. Hoe komt het toch dat ethiek en integriteit zo moeilijk te hanteren zijn? Hermine van Hemsbergen, directeur van het platform Integriteit en Ethiek: "Behalve dat de inhoud ervan door de loop der tijd anders wordt ingevuld merk je dat er te weinig bij wordt stil gestaan. Dat van tijd tot tijd wel doen is juist de opdracht die we ons als platform hebben gesteld". Vanuit de praktijk kan Henk Koopmans, ervaren commissaris en coach van startup's, dat bevestigen: "Pas als het fout gaat heeft iedereen ineens energie om erover van gedachten te wisselen".

Beiden zijn het erover eens dat elke bestuurder/Commissaris er goed aan doet zich ter dege bewust te zijn van de rol die integriteit en ethiek speelt bij het zaken doen.

Gerard van Vliet, directeur van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), verbaast zich steeds weer over hoe groot de afstand kan zijn van de bestuurskamer naar de maatschappelijke realiteit: "Dat iets niet klopt dringt meestal wel door, maar dat er iets niet deugt ligt stukken moeilijker. Een goede maatschappelijke oriëntatie misstaat niet, dat zou veel vraagtekens voorkomen".

De NCD pleit desondanks voor vertrouwen als basis in plaats van wantrouwen. "De enkele bestuurder die écht kwaad wil pak je niet met extra regeltjes. De gemiddelde bestuurder is zich maar al te bewust van mogelijke reputatieschade. Elkaar collegiaal bij de les houden juichen we van harte toe. Ook de reden om als NCD actief mee te doen in het Platform Ethiek en Integriteit", aldus van Vliet.