Inspectie SZW gaat accountantskantoren controleren op werkstress

Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tegen te gaan.

Jonge werknemers in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit leidt in een aantal gevallen tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Reden voor de Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om tot het eind van dit jaar bij een groot aantal accountantskantoren te controleren of zij voldoende maatregelen nemen om dit ter voorkomen.

De oorzaken van werkdruk bij de jonge werknemers komt onder meer door de verwachtingen van zowel het bureau als de klant, de visie op de kwaliteit van de audit en het verdienmodel. Daarnaast is het een sector waar sprake is van een personeelstekort en waar de balans tussen werk en privé niet altijd in evenwicht is. 

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag te hoog wordt kan er werkstress ontstaan wat kan leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA (psychosociale arbeidsbelasting) zijn ook minder productief of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld. 
 
Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, vervanging, inproductiviteit). Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA tegen te gaan.
 
De Inspectie SZW ziet dat er in de carrière verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat dan om starters/young professionals, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60 plussers. Bij de huidige controles wordt gestart met jonge professionals. 

Onder jongeren blijkt een stijgende lijn in uitval als gevolg van PSA. Jonge professionals vormen een kwetsbare doelgroep voor werkdruk en werkstress. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière als gevolg van PSA-klachten heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt van betrokkene en rechtvaardigt bijzondere aandacht van de Inspectie SZW. 
 
De controle bij de accountantskantoren is niet de eerste sector waar de Inspectie op PSA inspecteert. Eerder vonden al controles plaats bij onder meer gerechtsdeurwaarders, medewerkers bij gevangenissen en in de zorg.

Lees ook: Jonge accountants: 11 maatregelen ter verbetering van accountantsberoep

Gerelateerde artikelen