Inspectie:”Hardere aanpak malafide ondernemers”

Arbeidsmigratie

Werkgevers eisen een grondige aanpak van misstanden rond arbeidsmigranten. In reactie op de oproep van inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor een betere regulering van arbeidsmigratie.

  • Werkgevers roepen op tot hardere aanpak misstanden
  • Inspecteur-generaal benadrukt urgente situatie
  • Technologie als alternatief voor arbeidsmigratie

Het hoofd van de Arbeidsinspectie waarschuwt dat Nederland de grens heeft bereikt met het aantal arbeidsmigranten. Nieuwe migranten slapen op straat, en de situatie zal verder verslechteren, aldus De Boer in een interview met de Volkskrant.

In Nederland dragen arbeidsmigranten bij aan verschillende sectoren binnen de beroepsbevolking. De meeste van hen werken in

  1. Logistiek en transport
  2. Land- en tuinbouw
  3. Bouw en constructie
  4. Industrie en productie
  5. Horeca en schoonmaak

VNO-NCW en MKB-Nederland zien arbeidsbesparende technologie als een mogelijke oplossing om de behoefte aan laaggeschoolde arbeidsmigranten te verminderen. Deze migranten leveren weliswaar een cruciale bijdrage aan de economie, maar technologische innovatie kan helpen de vraag te beperken.

Gerelateerde artikelen