Innoveren cruciaal voor veel mkb-bedrijven

Blijven vernieuwen is cruciaal voor het voortbestaan van veel organisaties in het mkb. Van de ondervraagde mkb-professionals geeft 62 procent aan dat hun organisatie, zonder succesvolle innovaties, over tien jaar niet meer bestaat.

Innovatie is met name belangrijk om te blijven voldoen aan de klantvraag (30%) en onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte van de concurrentie (29%). Daarnaast vindt 53 procent van de mkb'ers dat initiatieven omtrent innovatie snel geadapteerd worden door medewerkers. Deze gegevens blijken uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.559 mkb'ers.

Merendeel organisaties beschouwt zichzelf als sociaal innovatief

Als het om vernieuwing gaat, zetten mkb'ers dit jaar vooral in op het vernieuwen van de producten en/of diensten (36%) en het verbeteren van interne productie- en bedrijfsprocessen (32%). Opvallend is dat meer dan driekwart (78%) van de ondervraagden hun organisatie als sociaal innovatief beschouwt. Dit uit zich volgens de mkb'er in dynamisch management, slimmer werken, een flexibele organisatie en co-creatie. Slechts 12 procent geeft aan de focus te leggen op sociale innovatie in 2016.

Proces- en organisatorische veranderingen doorgevoerd

Hoe werd er vorig jaar geïnnoveerd? In 2015 heeft maar liefst 57 procent van de mkb'ers een nieuw, of in belangrijke mate verbeterd, proces ingevoerd voor het produceren van goederen of het leveren van diensten. Daarnaast heeft 47 procent een belangrijke organisatorische verandering doorgevoerd.

"Het is inmiddels geen verrassing meer dat innovatie de sleutel is tot zakelijk succes", aldus Loes Dingemans, algemeen directeur bij Unique. "Echter is het wel verrassend dat de focus nu met name bij product- en procesinnovatie ligt en in mindere mate bij sociale innovatie. Om als organisatie innovatief naar buiten te treden is het belangrijk om de waarde van interne innovatie te erkennen. Denk hierbij aan flexibiliseren van de organisatie of het stimuleren van co-creatie. Immers, een goed begin is het halve werk en een goede basis voor innovatie, dat begint vanuit het hart van de organisatie. De uitdrukking 'practice what you preach', is hier zeker aan de orde."

Gerelateerde artikelen