Inkomen boeren onderuit door toename weerextremen

Veertig procent voorziet tien tot twintig procent verlies van opbrengsten.

Ruim zes op de tien akkerbouwers hebben door toenemende weersextremen minder inkomsten uit de oogst van aardappelen, suikerbieten, uien en graan, meldt Nieuwe Oogst. Het agrarische vakblad baseert zich op een peiling onder ruim vijfhonderd akkerbouwbedrijven in Nederland.

  • Ruim 60% van de akkerbouwers ervaart lagere inkomsten door extreem weer, volgens Nieuwe Oogst.
  • 40% van de ondernemers verwacht 10-20% opbrengstverlies dit jaar
  • 37% van de akkerbouwers kan inkomstenderving opvangen, terwijl bijna de helft een financiële buffer

Vier op de tien ondernemers verwachten 10 tot 20 procent opbrengstverlies dit jaar en een derde denkt dat de opbrengst met minder dan 10 procent afneemt. Bijna een vijfde weet het niet precies.

Volgens de website Agrimatie is de agrarische sector  -bestaande uit de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij – nauw verweven met andere delen van de economie. De sector kent toelevering van goederen en diensten zoals veevoer, kunstmest, energie, machines, stallen, kassen, veterinaire en zakelijke diensten. Aan de andere kant vereisen ruwe agrarische producten verwerking in de voedingsmiddelenindustrie, handel en distributie; het “agrocomplex.”

Snellere groei van rest van de economie

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2021 ruim 57 miljard euro. Dit maakt het agrocomplex een van de belangrijkste economische sectoren in Nederland van de afgelopen vijf jaar. Het aandeel van het agrocomplex in het bruto binnenlands product (bbp) is recent gedaald van 7% in 2020 tot ongeveer 6,7% in 2021, omdat de nationale economie harder groeide dan het agrocomplex.

Import en thuisproductie

Een deel van de activiteiten van het agrocomplex hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen, zoals cacao, granen, soja en tabak. De toegevoegde waarde van het agrocomplex op basis van binnenlandse agrarische grondstoffen ligt de laatste vijf jaar rond de 4% en kwam in 2021 uit op 3,8% (circa 33 miljard euro).

Water en droogte

Ruim 65 procent van de akkerbouwers beschouwt wateroverlast als het grootste risico, gevolgd door droogte met 59 procent. Driekwart van deze boerenbedrijven neemt al maatregelen tegen de extremere weersomstandigheden. Ze voeren water af uit de bodem en beregenen meer.

Financiele veerkracht agrarische bedrijven

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 37 procent van de akkerbouwers financieel sterk genoeg is om inkomstenderving door weersextremen op te vangen. Bijna de helft denkt zich te kunnen indekken door zelf een financiële buffer op te bouwen.

Lees meer:

Rabobank heeft wel begrip voor boze boeren in Europa

Gerelateerde artikelen