Inkomen agrarisch ondernemers hard onderuit

Er is steeds meer kapitaal nodig bij veranderende regelgeving en meer onzekerheid.

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Tussen 2022 en 2023 schommelt de daling tussen 12 en 22 procent. Ook profiteerden boeren niet van de voedselinflatie, in tegenstelling tot detailhandel en voedingsindustrie. Dat blijkt uit een recente rapportage van kredietverzekeraar Allianz Trade.

De kredietverzekeraar becijferde dat sinds het vierde kwartaal van 2021 zowel de producentenprijzen alsook de detailhandelsprijzen van levensmiddelen veel sterker stegen dan de prijs van agrarische producten. “Het ontbreekt boeren aan voldoende onderhandelingsmacht”, stelt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade. “Tegelijkertijd worden ze wel geconfronteerd met toenemende regulering en hogere kosten voor energie, meststoffen, transport en landarbeiders.”

Moeilijk voor melkveehouders en akkerbouwers

Er zijn volgens Allianz Trade wel flinke verschillen binnen de agrarische sector. In Nederland bijvoorbeeld hebben pluimvee- en varkenshouders een prima tijd achter de rug. Terwijl melkveehouders en akkerbouwers juist flink inleverden.

Dat boeren steeds meer in de knel komen heeft volgens Geeroms te maken met het kapitaalintensief worden van de sector. Dat vraagt enorme investeringen van individuele ondernemers. Door de volatiliteit van de wetgeving en rechtsonzekerheid komt het verdienmodel van boeren in de knel. De terugverdientijd van investeringen raakt ongewis. 

Landbouwproductiviteit gedaald

De landbouwproductiviteit (output per boer) is de afgelopen vijf jaar in veel Europese landen snel gedaald, ook in Nederland. Ons land loopt voorop bij het verlies aan productiviteit. Allianz Trade pleit ervoor om regels te stroomlijnen en vereenvoudigen op Europees niveau. 

Ook zal er toezicht moeten komen op de detailhandel en voedingsindustrie om ervoor te zorgen dat boeren eerlijk worden betaald. Volgens Geeroms is er in Europa steeds meer bereidheid om daadwerkelijk maatregelen te nemen. Hij wijst op de Europese Commissie die gisteren haar voorstel introk om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren.

 

Gerelateerde artikelen