ING: Optimisme onder ondernemers in mkb neemt toe

Het optimisme onder ondernemers in het mkb neemt toe. Dit blijkt uit de ING OndernemersIndex, een periodiek onderzoek onder 1.200 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn met name positief over het ondernemersklimaat en de financiële positie van het bedrijf. In Utrecht en Drenthe zijn ondernemers het meest positief. Het optimisme vertaalt zich echter nog niet in fors meer banen en hogere bedrijfsinvesteringen. Gemiddeld genomen zijn ondernemers tevreden over het ondernemerschap.

De ING OndernemersIndex – graadmeter voor de financiële resultaten en verwachtingen in het midden- en kleinbedrijf (<250 werknemers) – staat op 111 punten. Dit is de hoogste stand in vijf jaar. Ondernemers van middelgrote bedrijven (ten minste 50 werknemers) zijn positiever dan kleine ondernemers (<50 werknemers) en zzp’ers. 
 
Zorg en onderwijs in zwaar weer

Vooral ondernemers in de industrie, zakelijke dienstverlening, groothandel en detailhandel food zijn optimistisch. De ING Ondernemersindex voor deze sectoren ligt boven het gemiddelde van 111 punten. De sectoren die onder het gemiddelde zitten zijn met name de sectoren die in de afgelopen jaren hard zijn getroffen door de economische tegenwind en nu weer langzaam opkrabbelen. Dit geldt niet voor de zorg en onderwijs. Met name de zorg wordt ook dit jaar nog hard getroffen door hervormingen en bezuinigingen. Ondernemers in deze sector zijn dan ook een stuk minder optimistisch en zitten derhalve nog onder de neutraalstand.
 
Ondernemers in Friesland minst positief

Ondernemers in Utrecht en Drenthe zijn het meest positief. De provincie Utrecht liet vorig jaar al een hogere economische groei zien dan de rest van Nederland. Voor dit jaar wordt eveneens een bovengemiddelde groei voorzien. Het zijn met name de zakelijke dienstverlening en ICT die stevig aantrekken. Beide sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in Utrecht. In Friesland zijn ondernemers het minst positief. Zij zitten op de neutraalstand. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de sterke aanwezigheid in deze provincie van de zorg en publieke sector. Twee sectoren die dit jaar nog in zwaar weer verkeren.
 
Vooruitzichten ondernemersklimaat goed

Ondernemers zijn met name optimistischer over het ondernemersklimaat in de komende 12 maanden. Zo verwacht 39% van de ondervraagde ondernemers een verbetering van het ondernemersklimaat. Bij de vorige meting was dit nog 26%. Ook zijn ondernemers optimistischer over de financiële situatie van het bedrijf in de komende 12 maanden. De helft van de ondervraagde ondernemers verwacht dat deze gelijk blijft, terwijl 37% een verbetering verwacht.
 
Hogere omzet, maar nog geen sterke banengroei

Gemiddeld genomen vertaalt het optimisme zich nog niet in een sterke toename van de werkgelegenheid of een flinke toename in de bedrijfsinvesteringen. Een meerderheid van de ondervraagde ondernemers verwacht dat deze de komende 12 maanden gelijk blijven. Dit geldt met name voor het kleinbedrijf. De werkgelegenheid in middelgrote bedrijven trekt wel al meer aan. Het optimisme vertaalt zich wel in een hogere omzetverwachting voor de komende 12 maanden. Circa 40% van de ondernemers verwacht een hogere omzet te realiseren. Zodra de omzet daadwerkelijk toeneemt, zullen ook de banenmotor en de bedrijfsinvesteringen in het kleinbedrijf weer op gang komen.
 
Ondernemers zijn tevreden over het ondernemerschap

Gemiddeld genomen geven de ondervraagde ondernemers zichzelf een 7 voor hun leven als ondernemer. Ondernemers van middelgrote bedrijven (>50 werknemers) zijn met een rapportcijfer van 7,4 gemiddeld genomen tevredener over hun leven als ondernemer dan kleine ondernemers en zzp’ers.

Gerelateerde artikelen