ING: Nederlandse economie wacht mager 2023

De Nederlandse economie zal volgend jaar met een bescheiden 0,4 procent groeien.

Dat verwachten economen van ING. Zij spreken van een mager jaar door de zwakkere wereldwijde economie en de aanhoudende prijsstijgingen. De inflatie lijkt dan wel over haar piek heen, maar blijft ook in 2023 hoog, zo is de verwachting. Vooral de extra uitgaven door de overheid jagen de groei aan, denken de economen.

Volgens ING is ook volgend jaar sprake van prijsstijgingen bij grondstoffen, transport en energie. Daarnaast zullen ook de lonen omhoog gaan. De afspraken over het energieplafond zal de inflatie wel drukken, verwachten de kenners. Maar huishoudens zullen door de gestegen kosten niet meer ruimte krijgen om extra aankopen te doen. Ook de huizenmarkt blijft last houden van moeilijke omstandigheden.

De economie kende in het derde kwartaal van dit jaar een krimp en ook in het slotkwartaal van dit jaar en aan het begin van volgend jaar zal de economie naar verwachting kleiner worden. In de loop van 2023 zal het herstel worden ingezet, meent ING. Dat komt dan vooral doordat de overheid de economie aanjaagt met haar "expansieve begrotingsbeleid", aldus de kenners.

Volgens het regeerakkoord stijgen de uitgaven van de overheid met zo'n zeventien miljard euro. Het kabinet Rutte IV beloofde onder andere meer geld te stoppen in vergroening, beter onderwijs en woningbouw. "Bovenop de regeerakkoordplannen komt ook nog eens het effect van het zeer omvangrijke koopkrachtpakket. Daarvan is het energieprijsplafond in potentie het grootste onderdeel", aldus ING. De exacte kosten daarvan voor Den Haag hangen samen met de ontwikkeling van de energieprijzen.

Ondanks de magere economische groei zal de werkloosheid naar verwachting van ING maar licht oplopen naar ruim vier procent. Door de combinatie van een krappe arbeidsmarkt en het vooruitzicht van een korte milde recessie zullen veel bedrijven proberen personeel vast te houden. Daarnaast zullen er met name bij de overheid meer vacatures ontstaan, wat weer compenseert voor het banenverlies in de markt.

 

Gerelateerde artikelen