Inflatie volgens meetmethode CBS gezakt naar 9,9 procent

Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde ervoor dat de inflatie flink lager uitviel in november.

De inflatie in Nederland is volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in november op jaarbasis gedaald naar 9,9 procent van 14,3 procent in oktober. 

Energie, ofwel gas, elektriciteit en stadsverwarming, was volgens het CBS in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was energie nog 173 procent duurder. Het CBS legt uit dat in het kabinet onlangs een tweetal maatregelen nam om de energiekosten van huishoudens te verlagen. Het ging om de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de energieprijzen en het prijsplafond op energie. De tegemoetkoming werd in november voor het eerst uitgekeerd. Deze wordt door het CBS gezien als inkomenssteun en telt daarom niet mee in het inflatiecijfer. Het prijsplafond is wel van invloed op het inflatiecijfer.

Verder meldt het CBS dat motorbrandstoffen iets goedkoper waren dan een maand eerder. Dat heeft alles te maken met de gedaalde olieprijzen. Eten en drinken werden in doorsnee wel duurder dan een maand eerder. In november kostte voeding bijna 16 procent meer dan een jaar geleden. Dat was in oktober nog 14 procent. Vooral voor brood, vlees en zuivel moest meer worden betaald. De prijsstijging van kleding nam iets af.

De cijfers van het CBS zijn in lijn met de inflatiecijfers volgens de Europese meetmethode die eind november werden bekendgemaakt. Daaruit kwam naar voren dat het leven in doorsnee ruim elf procent duurder werd, van bijna zeventien procent een maand eerder. In het eigen cijfer van het CBS worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Gerelateerde artikelen