Inflatie en klimaat de grootste risico’s

Bezorgdheid in het Global Risks Report (GRR) van het WEF.

De gevolgen van de klimaatverandering en de snel stijgende inflatie zijn grote risico’s voor Nederland. Zeker als Nederland zich niet snel weet aan te passen, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt het Global Risks Report (GRR) van het World Economic Forum (WEF).

Meer dan 1.200 risico-experts, beleidsmakers en marktleiders leverden een bijdrage aan het invloedrijke rapport, dat is opgesteld in samenwerking met Marsh McLennan en Zurich Insurance Group. Het is de 18e keer dat het WEF waarschuwt voor de belangrijkste mondiale risico’s van nu en morgen. De komende dagen zijn wereldleiders, CEO’s en experts bij elkaar in Davos om over de problemen te praten. Thema van de jaarvergadering van het WEF is 'Samenwerking in een gefragmenteerde wereld'.

Voedsel en energie blijven nog zeker twee jaar schaars en kostbaar. Ook de oorlog in Oekraïne blijft impact houden. In Nederland neemt daardoor de kans op een recessie toe. Ook kunnen meer consumenten problematische schulden opbouwen. De verspreiding van nepnieuws kan eraan bijdragen dat grote groepen Nederlanders tegenover elkaar komen te staan. Dat kan onder andere gevolgen hebben bij het snel en effectief aanpakken van de klimaatverandering. Wereldwijd moeten keuzes gemaakt worden die op korte termijn lastig zijn, maar die grote positieve impact hebben op de toekomst. Door de oorlog in Oekraïne is minder geld beschikbaar om het opwarmen van de aarde te stoppen. Als niet snel actie wordt ondernomen kan dat onomkeerbare gevolgen hebben, waarschuwen de onderzoekers.

Langetermijnvisie biedt kansen
Nederlandse bedrijven moeten op korte termijn meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. Marieke van der Werf, Practice Leader Strategic & Business Risk Management en ESG advisory leader bij Marsh Nederland: “We moeten in actie komen. Het bedrijfsleven kan niet langer om de gevolgen van de klimaatverandering heen. Er is geen behoefte aan kortetermijnoplossingen maar aan structurele veranderingen. Een goede ESG-strategie (Environment, Social, Governance, oftewel milieu, maatschappij en bestuur) is onmisbaar voor de wereld van morgen.” Ingrijpende veranderingen kunnen op korte termijn nadelig lijken, maar bieden ondernemers op langere termijn juist nieuwe kansen.

Samenwerking belangrijk
Het rapport roept leiders op om gezamenlijk daadkrachtig op te treden. “Landen moeten samen aan oplossingen werken en privaat-publieke samenwerking moet zorgen voor meer financiële stabiliteit, technologische en economische ontwikkeling en investeringen in onderzoek, wetenschap, onderwijs en gezondheid te versterken. Klimaat en menselijke ontwikkeling moeten centraal staan in de zorgen van wereldleiders, zelfs nu ze de huidige crises bestrijden. Samenwerking is de enige weg vooruit”, zegt Saadia Zahidi, algemeen directeur van het World Economic Forum.

John Scott, Head of Sustainability Risk, Zurich Insurance Group vult aan: “De problemen waarmee de wereld kampt, kunnen een gevaarlijke cocktail vormen. Als we nu doorpakken bij het realiseren van de oplossingen, hebben we nog kans dat we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot anderhalve graad. Daarmee kan een natuurramp worden voorkomen. Door nieuwe energietechnologieën en de opkomst van elektrische voertuigen ben ik ondanks alles toch optimistisch.”

Het Global Risks Report is een pijler van het Global Risks Initiative van het WEF. Het rapport van dit jaar onderzoekt ook hoe ondanks de huidige en toekomstige risico’s een "polycrisis" voorkomen kan worden. Zo’n crisis is een cluster van gerelateerde wereldwijde risico's met toenemende gevolgen en onvoorspelbare gevolgen. Het rapport onderzoekt "Resource Rivalry", een potentieel cluster van onderling gerelateerde ecologische, geopolitieke en sociaaleconomische risico's met betrekking tot het aanbod van en de vraag naar natuurlijke hulpbronnen, waaronder voedsel, water en energie.

Het hele Global Risks Report is hier te vinden.