In bepaalde opvangsituaties geen sprake van fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat in bepaalde opvangsituaties er geen sprake is van fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap voor het belasting- en berekeningsjaar 2015.

Nu is het zo dat twee personen die met een kind van een van beiden staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen, fiscaal partner en toeslagpartner van elkaar zijn. Dit geldt ook als de personen in een accommodatie verblijven van een instelling die opvang biedt. Door het partnerschap kan de aanspraak op verschillende toeslagen wijzigen omdat ter bepaling van de draagkracht ook het toetsingsinkomen van de partner in aanmerking wordt genomen. Ook heeft het partnerschap gevolgen voor de inkomstenbelasting.

Het kabinet acht het onwenselijk om deze gevolgen van het partnerschap voor deze groep te laten voortbestaan. Wiebes: ‘Doorslaggevend vind ik dat het kwetsbare personen betreft die geen zeggenschap hebben over de accommodatie waarin zij worden geplaatst. Ook biedt de uitzondering om met een zakelijke huurovereenkomst te doen blijken dat een van beiden op zakelijke gronden een gedeelte van de woning huurt van de ander, voor deze gevallen geen uitkomst. Deze wijziging van het partnerbegrip geeft daarmee uitvoering aan de in de Tweede Kamer breed geuite wens om deze groep, gedurende hun verblijf in een opvangwoning, niet te laten kwalificeren als partners. Een wetsvoorstel van die strekking zal binnenkort worden ingediend.’

De beoogde ingangsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2016. In dit besluit keurt de staatssecretaris vooruitlopend op die wetswijziging goed dat in bepaalde opvangsituaties geen sprake is van fiscaal partnerschap en toeslagpartnerschap. Deze goedkeuring geldt voor het belasting- en berekeningsjaar 2015.

• BLKB 2015 555M Besluit Inkomstenbelasting. Toeslagen. Partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties

Gerelateerde artikelen