In augustus slechts drie cao’s afgesloten

In augustus zijn slechts 3 nieuwe cao’s afgesloten. Dat is uitzonderlijk weinig. Gemiddeld worden in de belangrijkste vakantiemaand toch nog 14 contracten afgesproken. Afgezien van het feit dat er in 2016 in totaal minder cao’s verlopen dan in andere jaren, is een duidelijke verklaring voor het lage aantal niet te geven.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

Het beeld van de augustusakkoorden wijkt met een gemiddelde loonafspraak van 1,65 procent iets af van de eerder dit jaar tot stand gekomen cao’s. Het gemiddelde van de eerste zeven maanden van 2016 was 1,5 procent. De meest voorkomende loonafspraak in 2016 is 1,5 procent, gevolgd door 2,0 procent. Bij een inflatie van bijna 0 procent is sprake van een flinke reële loon- en koopkrachtstijging. AWVN verwacht op grond van het beeld tot dusver dat de gemiddelde loonafspraak in 2016 uitkomt tussen 1,5 en 1,6 procent.

In 2016 verlopen in totaal 436 cao’s. Tot en met augustus zijn 250 daarvan – 57 procent – al vernieuwd. Procentueel is dat evenveel als in vorige jaren. De lage augustus-score leidt dus nog niet tot een achterstand.

 

Het cao-seizoen in één oogopslag

Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.

Gerelateerde artikelen