In 2014 minder klachten over advocaten bij tuchtrechter

Afgelopen jaar hebben tuchtrechters 1291 klachten ontvangen over advocaten. Dat zijn er een stuk minder dan het jaar ervoor, toen waren het er 1584. Maar van een dalende trend is nog geen sprake: het aantal klachten ligt nog steeds 27 procent hoger dan in 2009. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2014 van Hof en raden van discipline, dat donderdag is gepubliceerd.

Ongeveer een derde van de klachten is gegrond verklaard. Het gaat dan om bijvoorbeeld onder de maat presterende advocaten, gebrekkige communicatie met cliënten, kwesties rond geheimhouding en financiële zaken.
Als een klacht gegrond verklaard wordt, kunnen verschillende maatregelen volgen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing voor maximaal een jaar en een schrapping van het tableau – in dat laatste geval mag de advocaat zijn beroep niet meer uitoefenen. Vanaf dit jaar komt daar ook de mogelijkheid van een geldboete bij.

In 2014 zijn negen advocaten onherroepelijk geschrapt van het tableau. 42 zijn er maximaal een jaar geschorst.

Mensen die bij de tuchtrechter een klacht willen indienen over een advocaat, moeten vanaf dit jaar 50 euro aan griffierecht betalen. Dat bedrag krijgen ze terug als ze geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld worden. Op deze manier moet het aantal kansloze klachten worden teruggedrongen.

Overigens zijn er in 2014 bijna 2700 klachten ingediend bij de dekens – dat is de voorfase van de gang naar de tuchtrechter. Iets meer dan de helft van die klachten is opgelost door onderzoek en/of bemiddeling van de deken, en hebben dus nooit de tuchtrechter bereikt. De fase bij de deken is gratis.

 Jaarverslag 2014 Hof en raden van discipline

Gerelateerde artikelen