IMF waarschuwt voor valutahype

Sleutelen aan wisselkoersen niet juiste antwoord oplopende spanningen en afzwakkende groei.

Sleutelen aan de wisselkoersen is niet het juiste antwoord op de oplopende handelsspanningen en afzwakkende economische groei in de wereld. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou niemand er beter van worden als er een internationale valutaoorlog zou uitbreken. De organisatie vindt het nodig om dit te benadrukken om een "valutahype" in de kiem te smoren. Bij veel beleidsmakers in de wereld leven momenteel zorgen dat hun nationale munt overgewaardeerd is. Dit zorgt ervoor dat er allerlei maatregelen worden overwogen om de waarde van de eigen munt te verzwakken en zo de concurrentiepositie op te vijzelen.

Daarnaast nemen centrale banken in veel landen monetaire stimuleringsmaatregelen vanwege de mindere economische vooruitzichten en lage inflatie. Dergelijk beleid is bedoeld om de binnenlandse vraag aan te jagen, maar kan tevens een drukkend effect hebben op de waarde van valuta's. De deskundigen bij het IMF merken op dat pogingen om wisselkoersen in te zetten om hieruit handelsvoordeel te halen vaak weinig effect hebben. Dit is omdat bij internationale handel toch veelal prijzen in dollars worden gehanteerd, en niet in nationale valuta's. Net als het opleggen van allerlei importtarieven, moedigen inspanningen om de waarde van de eigen munt te verlagen bovendien weer vergelding aan van andere landen.

Volgens de economen zou het daarom beter zijn als beleidsmakers zich richten op investeringen en hervormingen om hun economieën vooruit te helpen. Daarnaast zou het helpen als steeds terugkerende internationale twistpunten over bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten worden opgelost. In het handelsconflict beschuldigden de VS onlangs China nog van valutamanipulatie, wat de spanningen tussen Washington en Beijing extra op scherp zette. De Chinezen ontkenden de beschuldigingen. Volgens Beijing bereikten de Amerikanen met hun betoog alleen maar dat het vertrouwen in de wereldwijde financiële orde en het valutasysteem afnamen en dat handel en economisch herstel een knauw kregen.
[avg-advertorial slug=”verstevig-groei-waarborg-continuiteit-en-voorkom-verrassingen”]
(bron: ANP)