IIA update kwalificatie-eisen

Nu het CHARTERED INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) in steeds meer landen actief is, dan wel samenwerking zoekt, gaat het instituut de kwalificatie-eisen aanscherpen
Vanaf juni 2015  biedt de organisatie het  IIA Certified Internal Auditor (CIA) certificaat, en de nieuwe Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL).
De Britse afdeling van het IIA heeft de diensten ontwikkeld in nauwe samenwerking met de mondiale organisatie, in de overtuiging hiermee ervaren hoofden interne audit de gewenste mogelijkheid te bieden om meer formele erkenning te krijgen voor hun kennis en vaardigheden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en ver daarbuiten. 
Volgens Ian Peters, IIA chief executive is  "internal auditing nu een echt mondiale professie, in organisaties die in toenemende mate zelf ook mondiaal actief zijn op mondiale markten. Daarom is het des te belangrijker, dat interne auditors wereldwijd volgens homogene kwaliteitsstandaards kunnen werken en opgeleid worden".
Huidige deelnemers aan opleidingen krijgen de gelegenheid een ‘transition programme’ te volgen waarmee zij uiteindelijk bij afstuderen aan de nieuwe eisen zullen kunnen voldoen.
Alle details over de nieuwe opleidingen en kwalificaties zijn te vinden  op de website van de IIA. 
Gerelateerde artikelen