Top 10 risico’s 2020 volgens Chief Auditors

IIA Nederland heeft samen met 7 andere Europese instituten voor Internal Auditors de 10 meest impactvolle risico’s van 2020 voor organisaties in kaart gebracht.

Dit zijn o.a. risico’s die al een aantal jaren meedraaien, zoals cybersecurity en digitalisering en die zich blijven ontwikkelen. Daarnaast vormen geopolitieke en economische ontwikkelingen, zoals de Brexit en spanning tussen China en de VS, mogelijke externe risico’s. En last but not least is klimaatverandering als grootste stijger op 10 binnengekomen.

Risico’s zijn van alle tijden. Elke organisatie heeft ermee te maken en wil weten welke risico’s de grootste impact zullen hebben en in welke risico’s mogelijke kansen schuilen. Internal audit jaarplannen zijn gebaseerd op inschattingen van deze risico’s. Het rapport Risk in Focus 2020 geeft gerichte input om de specifieke risico’s in de eigen organisatie te evalueren en te vertalen naar het eigen audit jaarplan.

Top-10 risico’s
Dankzij de bevindingen van ruim 500 Chief Audit Executives is het rapport Risk in Focus erg waardevol bij het opstellen van de auditplannen voor 2020 én geeft het bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan. Het rapport Risk in Focus 2020 behandelt de volgende 10 risico’s:

  1. Cybersecurity & data privacy: rising expectations of internal audit (78%)
  2. The increasing regulatory burden (59%)
  3. Digitalisation & business model disruption (58%)
  4. Looking beyond third parties (36%)
  5. Business Resilience, brand value & reputation (31%)
  6. Financial risks: from low returns to rising debt (30%)
  7. Geopolitical instability & the macroeconomy (29%)
  8. Human capital: the organisation of the future (27%)
  9. Governance, ethics & culture: the exemplary organisation (26%)
  10. Climate change: risk vs opportunity (14%)

Hoogte risico versus bestede tijd
Opvallend in het rapport is dat er op verschillende items een onbalans lijkt tussen de hoogte van de risico’s en de tijd die een audit-afdeling eraan besteedt. IAF’s besteden nog relatief veel tijd aan de meer traditionele risico’s, zoals financial controls, compliance  en governance. Relatief weinig tijd besteden ze aan de nieuwere risico’s, zoals cybersecurity en digitalisering, de externe risico’s en aan de soft controls (human capital en cultuur). Daar ligt een grote uitdaging voor 2020.

Top-5 risico’s 2025
Naast het benoemen van risico’s voor 2020 geeft het rapport ook een inkijkje in de top-5 risico’s die men op de middellange termijn verwacht. Over het algemeen is er een kleine toename of afname te zien over een periode van vijf jaar. Opvallend is dat de traditionele risico’s waar internal audit van oudsher sterk in is afnemen en de accenten verschuiven naar de nieuwere risico’s. Van twee van die nieuwere risico’s verwacht men bijvoorbeeld dat die over vijf jaar een veel grotere rol gaan spelen. Als eerste verdergaande disruptieve digitalisering en als tweede klimaatverandering. Daar waar nu respectievelijk 58% en 14% van de CAE’s het als risico benoemen, wordt met 75% digitalisering alleen maar ‘hotter’. Voor wat betreft klimaatverandering benoemt maar liefst een dubbel aantal CAE’s (28%) dit als een van de top-5 risico’s voor over 5 jaar. Om hierop voorbereid te zijn, is het goed om nu al als IAF op kleine schaal te starten met het auditen van risico’s op dit vlak.

Gerelateerde artikelen