IFAC: ‘G20 is pas halverwege 2030’

Accountantskoepel: 'Helft van tijdpad verstreken richting doelstelling uit VN Agenda 2030'

De internationale federatie van accountants (IFAC) -met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Vereniging van Registercontrollers in de gelederen- roept regeringsleiders van twintig grootste economieën (G20) op om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid en groei met oog voor inclusiviteit richting de realisering van de VN doelstellingen voor 2030. Dat schrijft de organisatie op de website.

De organisatie wijst er op dat 7 jaar geleden de Agenda 2030 van de Verenigde Naties werd vastgesteld. In de agenda staan de duurzaamheids- en sociale doelstellingen die internationaal gerealiseerd moeten worden. In september is het tijdpad om de doelstellingen te realiseren, precies halverwege.

In het persbericht spreekt de internationale koepel  van “een belangrijk moment voor wereldleiders om na te denken over de vooruitgang die we hebben geboekt en de vooruitgang die we niet hebben geboekt.”

De IFAC roept de G20 in vier punten op:

  • Maak van duurzaamheid een realiteit, niet alleen een doel
  • Ondersteun het beheer van overheidsfinanciën en bestrijd corruptie
  • Creëer een omgeving voor SME en innovatie
  • Geen inclusieve groei zonder onderwijs