IFAC adviseert accountants rond eigen rol in duurzaamheidsuitdagingen

Ook de International Federation of Accountants publiceerde een nieuwe briefing over hoe accountants(-in-business) hun organisaties kunnen helpen positief en profijtelijk om te gaan met duurzaamheidsissues en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Accounting for Sustainability. From Sustainability to Business Resilience beschrijft welke belangrijke rol accountants(-in-business) kunnen en moeten spelen in het leertraject van organisaties rond duurzaamheid, door de uitdagingen waar ze voor komen te staan te koppelen aan de strategische doelstellingen. 
 
Bedrijven zijn pas echt levensvatbaar, als ze in staat zijn duurzaam waarde te creëren en leveren, aldus IFAC President Olivia Kirtley.
 
“Daarbij mogen ze de risico’s en uitdagingen die duurzaamheid biedt niet negeren, omdat deze uiteindelijk alle hun weerslag zullen hebben op de financiële prestaties. Dat geldt voor milieu-aspecten, maar ook voor duurzaamheid in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En juist accountants spelen daarbij in potentie een cruciale rol.”
Gerelateerde artikelen