IESBA komt met nieuwe standaard voor klokkenluidende accountants

De International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) legt een nieuwe standaard voor professionele accountants ter consultatie voor: 'Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations'.

De voorgestelde standaard vormt een nieuw raamwerk voor accountants hoe zij in het kader van het algemeen belang het beste kunnen handelen op het moment dat ze op een geval van niet-naleving van wet- en regelgeving stuiten, of vermoeden dat daar sprake van is.
 
IESBA-voorzitter Stavros Thomadakis zegt dat alle professionele accountants een ethische verantwoordelijkheid hebben om in zo’n situatie actie te ondernemen.

In de nieuwe standaard wordt onder meer voorgesteld dat accountants zaken openbaar kunnen maken bij bevoegde instanties zonder dat de geheimhoudingsplicht onder de Ethische Code voor Professionele Accountants een barrière vormt.

Gerelateerde artikelen