ICC ontwikkelt voor mkb ‘Compliance Toolkit’ mededingingsrecht

Het voorkomen van kartels, prijsafspraken in de keten en misbruik van machtpositie. Dat zijn de voornaamste aandachtspunten voor ondernemers bij naleving van het mededingingsrecht. Op verzoek van nationale toezichthouders ontwikkelde de International Chamber of Commerce (ICC) de SME Compliance Toolkit, ter ondersteuning van mkb-bedrijven in hun inspanningen om compliant te zijn.

De toolkit telt 14 pagina’s, en bevat checklists om relevante risico’s in kaart te brengen. Aan de hand van een stappenplan en do’s en don’ts kunnen bedrijven hun compliance (verder) versterken.

Hierbij vormen vijf acties de leidraad: toon commitment vanuit het management, identificeer en mitigeer risico’s en controleer en evalueer de compliance regelmatig. De toolkit helpt mkb-bedrijven te bouwen aan een integriteitscultuur, biedt een leidraad in mededingingsgevoelige gesprekken en is een basis voor bescherming van het bedrijf door preventie en vroegtijdige detectie van overtredingen.
 
De toolkit verscheen in het Engels; de Nederlandse editie is in ontwikkeling.

• ICC SME Compliance Toolkit

Gerelateerde artikelen