IASB scherpt Conceptual Framework aan

De International Accounting Standards Board heeft een serie voorstellen gedaan, om het Conceptual Framework for Financial Reporting te verbeteren.
Dat Conceptual Framework vormt een van de grondslagen voor de International Financial Reporting Standards en biedt de IASB houvast bij het ontwikkelen van (nieuwe) standaards. De voorstellen behelzen een aantal aanscherpingen van dat Conceptual Framework, waaronder een nieuw hoofdstuk over metrieken voor historical cost en current value, inclusief ‘fair value’; en richtlijnen, met welke factoren rekening gehouden dient te worden bij het kiezen voor een bepaalde meetmethode.
 
De voorgestelde wijzigingen bevestigen nog eens dat de winst en verliesrekening de primaire informatiebron moet zijn voor de performance van een organisatie. Daarnaast bevatten ze richtlijnen voor de rapportage van inkomsten en uitgaven die buiten de winst- en verliesrekening vallen, in of als ‘Other Comprehensive Income (OCI).  Bovendien bevatten de voorstellen verfijningen van basale begrippen als assets, liabilities, equity, income, expenses en ‘prudence’.  Het Europees Parlement heeft eerder gedreigd subsidiëring van de IASB te stoppen, als de board het concept ‘prudence’ niet (opnieuw) in het Conceptual Framwork zou opnemen.
 
De laatste aanpassing van het Conceptual Framework dateert van 2010. In 2011 werd al gevraagd om aanpassing van onderdelen die toen niet gewijzigd waren. 
Gerelateerde artikelen