IASB komt met verbeterd ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft vandaag voorstellen ter consultatie voorgelegd die moeten leiden tot een verbeterd ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’. Het Conceptual Framework ligt ten grondslag aan IFRS en helpt de IASB bij het ontwikkelen van standaarden.

De Exposure Draft waar de IASB nu  mee komt, stelt een aantal verbeteringen voor van het Conceptual Framework, waaronder:
• Een nieuw hoofdstuk inzake ‘measurement’ waarin passende waarderingsgrondslagen worden beschreven (historische kostprijs en current value, met inbegrip van fair value), en de factoren die overwogen moeten worden bij het selecteren van een waarderingsgrondslag;
• Een bevestiging dat de verklaring van winst of verlies de belangrijkste bron van informatie is over de prestaties van een bedrijf, en het toevoegen van guidance in welke gevallen baten en lasten buiten het overzicht van winst of verlies kunnen worden gelaten in ‘Other Comprehensive Income (OCI)’;
• Een verfijning van de definities van de elementaire bouwstenen van de financial statements activa, verplichtingen, eigen vermogen, baten en lasten.

Meer informatie op de website van de IASB.

Gerelateerde artikelen