IAASB wil dat accountants jaarverslagen beter lezen

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is van mening dat accountants beter de jaarverslagen van bedrijven waarvan ze de boeken controleren, moeten lezen. Dit blijkt uit de woensdag gepubliceerde herziene International Standard on Auditing (ISA) 720 ‘The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information’.

De herzieningen hebben tot doel om de accountant meer te laten doen met ‘other information’, in ISA 720 gedefinieerd als financiële en niet-financiële informatie anders dan de gecontroleerde jaarrekening, die is opgenomen in de jaarverslagen van ondernemingen.

IAASB voorzitter prof. Arnold Schilder hierover: ‘Het jaarverslag is een cruciaal document voor beleggers. Het is van belang dat een accountant op een intelligente manier een jaarverslag leest, in de context van de kennis die is opgedaan tijdens de accountantscontrole, en vervolgens bepaalde procedures volgt om er voor te zorgen dat een jaarverslag niet wezenlijk in strijd is met de gecontroleerde jaarrekening.’

Gerelateerde artikelen